Universal Analytics končí, ako migrovať na Google Analytics 4?

Oct 17, 2022

Google oznámil že 1. júla 2023 súčasná verzia Google Analytics prestane zbierať nové dáta. Navyše, po určitom čase (3 až 6 mesiacov po 1. júli) sa dáta, ktoré ste do Universal Analytics nazbierali, stanú kompletne neprístupné.

Čo to pre vás znamená?
Ak čítate tento článok, pravdepodobne na

V nasledujúcej časti nájdete zoznam úloh, ktoré by.


Čas